Niecodzienna lekcja

8 czerwca odbyła się w 7c niezwykła lekcja, której głównym celem było pokazanie uczniom, że wiedza zdobyta na różnych przedmiotach łączy się i przenika wzajemnie. Temat lekcji brzmiał: Jesteśmy znawcami literatury i fizyki- odkrywamy prawa fizyczne zapisane w przysłowiach. Prowadzącymi lekcję były: nauczycielka fizyki- pani Barbara Kończyk i polonistka- pani Jagoda Walewska. Uczniowie podzieleni na zespoły wykonywali różne zadania, między innymi odgadywali przysłowie, które zostało im graficznie przedstawione i podawali prawo fizyki, które się w nim skryło. Następnie wyjaśniali jak rozumieją, podane im do interpretacji, przysłowie i jakiego prawa można się było doszukać w jego treści. Mieli też odgadnąć na czym polegał błąd związany z prawami fizyki przedstawiony na przekazanym im rysunku. Na koniec należało zinterpretować aforyzm Stanisława Jerzego Leca

I cóż ty na to, Fizyko? 

Oziębłość stosunków między ludźmi powstaje

 wskutek tarć między nimi.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z obu dziedzin. W przyjemny sposób powtórzyli zdobytą wiedzę. Lekcja wszystkim bardzo się podobała. To był wspaniały pomysł godny naśladowania.

Podobne artykuły