ZTM Karta Ucznia

Karta miejska - procedura wyrobienia lub przedłużenia

Karta Ucznia - instrukcja - Pierwsza karta

Karta Ucznia - instrukcja przedłużenie

Wniosek o wydanie Karty Ucznia

Instrukcja wypełniania wniosku o wydanie Karty Ucznia

Link umożliwiający samodzielne złożenie wniosku o Kartę Ucznia