Oddziały przedszkolne

Dyżury konsultacyjne dla Rodziców 6 – latków

Pismo Burmistrza w sprawie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram dodatkowych spotkań z rodzicami kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę na rok szkolny 2022/2023