Dokumenty szkolne

Statut i programy

Projekt programu wychowawczo - profilaktycznego SP 222 na rok szkolny 2021/2022

Statut Szkoły Podstawowej nr 222

Uchwała Rady Pedagogicznej z dn. 1.10.2020. w sprawie zmian w statucie

procedury i regulaminy

Procedury postępowania w szczególnych sytuacjach

Regulaminy SP222

Regulamin wynajmowania szkolnych boisk sportowych

zarządzenia i dokumenty różne

Wykaz podręczników dla klas 1-3 na rok szkolny 2021/2022

Wykaz podręczników dla klas 4-8 na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 1 Dyrektora SP222 w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 1.09.2020.

Zarządzenie nr 3 Dyrektora SP222 w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie 26.10.2020. - 8.11.2020.

Zarządzenie nr 4 Dyrektora SP222 w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie 9.11.2020. - 29.11.2020.

Zarządzenie nr 5 Dyrektora SP222 w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie 30.11.2020. - 3.01.2021.

Zarządzenie nr 7 Dyrektora SP222 w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie 30.11.2020. - 24.12.2020.

Zarządzenie nr 8 Dyrektora SP222 w sprawie zmian w kalendarzu szkolnym na rok 2020/2021

Zarządzenie nr 9 Dyrektora SP222 w sprawie organizacji pracy szkoły od 18.01.2021

.