Dokumenty szkolne

procedury i regulaminy

Procedury postępowania w szczególnych sytuacjach

Regulaminy SP222

Regulamin wynajmowania szkolnych boisk sportowych

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie na rok szkolny 2023/2024

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023-2024 klasy 1-3

Wykaz podręczników na rok szkolny 2023-2024 klasy 4-8