Doradztwo zawodowe

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej