Klasy ósme

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023