Klasy ósme

WOLSKIE SZKOŁY ZAWODOWE

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Plan naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025

Zalacznik_nr_1_-_rekrutacja_w_szkolach_dla_mlodziezy