ePUAP

Szanowni Państwo,

Istnieje możliwość korespondowania ze szkołą poprzez platformę e-puap.
Wchodząc na stronę https://obywatel.gov.pl/ można wysyłać przeróżne wnioski i pisma wraz z załącznikami.
Opcja dostępna jest dla rodziców posiadających profil zaufany.
Adres skrzynki to pełna nazwa szkoły.