Przydatne adresy

1. Zespół Porani Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1

ul. Zawiszy 13, Warszawa
tel. 22 631 08 23

2. Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Syreny 18, Warszawa
tel. 22 632 54 89, 22 632 31 31, 22 631 26 92

3. Sąd Rodzinny i Nieletnich

ul. Kocjana 3, Warszawa
tel. 22 328 64 73

4. Sekcja do spraw Nieletnich

Komisariat Policji Warszawa – Wola
ul. Żytnia 36
tel. 22 603 70 36, 600 997 723

5. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

ul. Dzielna 7, Warszawa
tel. 22 831 19 20, 22 831 19 66

6. Dział Pomocy Specjalistycznej OPS Wola

ul. Karolkowa 58A
tel. 22 632 01 25, 22 632 04 67

7. Niebieska Linia

dla dzieci, rodziców ofiar przemocy, dla sprawców stosujących przemoc, świadków
tel. 0 801 120 002

8. Poradnia "OPTA"

ul. Okólnik 11a m. 34, Warszawa
tel. 22 826 39 16

„Pomoc Dziecku"