Świetlica

Organizacja pracy świetlicy

Świetlica obejmuje opieką około 300 uczniów z klas I – IV.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00
Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie:

Karta_zgloszenia_do_swietlicy_szkolnej_2021_2022.pdf

Ramowy rozkład dnia
7:00 – 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne
8:00 – 8:30 zabawy ruchowe, gimnastyka poranna
8:30 – 9:30 zajęcia realizowane według planu pracy (m.in. zajęcia literackie, muzyczne, plastyczne, gry dydaktyczne)
9:30 drugie śniadanie
10:00 – 10:40 wyjście na boisko, zabawy ruchowe
11:30 – 12:00 zabawy relaksacyjne po lekcjach
12:00 obiad, odpoczynek poobiedni
13:00 wyjście na boisko, spacer, zabawy ruchowe
14:00 odrabianie lekcji (dla chętnych)
15:00 – 17:00 zajęcia realizowane według planu pracy (m.in. żywe słowo, muzyczne, plastyczne, gry dydaktyczne)
17:00 – 18:00 odpoczynek, zabawy dowolne