Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

  • Home
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Godziny pracy specjalistów w roku szkolnym 2023/2024

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2-6 października 2023 r.

Podsumowanie wyników przesiewowych badań logopedycznych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie

Procedura wydawania opinii dla rodziców do poradni