Egzaminy klas ósmych

Egzanim ósmoklasisty

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty w terminie głównym zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00
W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym zostanie przeprowadzony w następujących terminach:
język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji: do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 8 lipca 2022 r.

Informatory o egzaminie ósmoklasisty znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych