Projekty i innowacje

Informacje ogólne

Od lat w naszej szkole realizujemy projekty edukacyjne i wprowadzamy innowacje pedagogiczne. Poniżej lista zaplanowanych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

Projekty edukacyjne 2021/2022

Zeszyt online

Platforma edukacyjna Zeszyt.online

Sięgnij po więcej

Celem projektu jest podniesienie wśród uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania.

Regulamin projektu "Sięgnij po więcej"

Wolimy sprawiedliwość

Podsumowanie Konkursu Wolimy Sprawiedliwość