Dokumenty świetlica

Regulamin świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Kalendarz imprez i uroczystości świetlicowych

Tematy kompleksowe w świetlicy rok 2021/2022 I okres

Tematy kompleksowe w świetlicy rok 2021/2022 II okres