„Więcej wiem, mniej choruję”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III realizowali program profilaktyki chorób zakaźnych „Więcej wiem, mniej choruję”, zainicjowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną m. st. Warszawy. 

Celem programu było: 

  • zwiększenie wiedzy na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny, 
  • wykształcenie i utrwalenie nawyków higienicznych wśród dzieci w miejscach zagrożeń m.in.: toaleta, kuchnia, stołówka, podczas zabawy ze zwierzętami i kontaktów z rówieśnikami, 
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby i choroby innych, 
  • wzrost wiedzy o roli i znaczeniu szczepień ochronnych. 

        Rozwiązując rebusy, krzyżówki, zgadywanki i odgrywając scenki, dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadankach oraz dyskusjach. Wspólnie dzieląc się wiedzą odkrywały nowe ciekawostki dotyczące swojego zdrowia. 

Realizując tematy: „Problem z głowy – wszawica”, „Kleszcze”, „Grypa”, „Z czym wracamy z wakacji”, uczniowie pogłębili wiedzę na temat zapobiegania wszawicy, profilaktyki ukąszeń przez kleszcze, zatruć pokarmowych w podróży oraz zakażeniom górnych dróg oddechowych w sezonie grypowym. 

     Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, poznały drogi szerzenia drobnoustrojów, a przede wszystkim utrwaliły sobie nawyki higieniczne. 

Podobne artykuły