Ważne informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy!

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiałach znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz informacje na temat praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Materiały, dołączone poniżej  w formie załączników,  zostały opracowane w języku polskim i ukraińskim.  Można się z nimi zapoznać także  na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy materiał w języku polskim i ukraińskim

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Podobne artykuły