Wiersze o wiośnie w kl. III b

Każdy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien rozwijać i pobudzać aktywność twórczą dzieci, dlatego też uczniowie klasy III b na zajęciach z edukacji polonistycznej mieli za zadanie ułożyć wiersz o wiośnie. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością jak i bogatą wyobraźnią. Taka forma zajęć z dziećmi rozwija ich umiejętności twórczego myślenia, mobilizuje do własnych przemyśleń, a także poszukiwań. Poprzez taką lekcję uczniowie ujawnili swoje talenty poetyckie oraz pomysłowość.

 

 

 

Podobne artykuły