Sprzątanie Świata łączy ludzi

Z okazji trzydziestej rocznicy światowej Akcji „Sprzątanie Świata „ nasi uczniowie wraz z wychowawcami i opiekunami wyruszyli w różne rejony Woli, aby zbierać zalegające śmieci. Czynny udział w Akcji rozbudził ducha ekologicznego u uczniów i dał do zrozumienia, że należy dbać o czystość swojego najbliższego otoczenia. Dzięki pięknej i słonecznej pogodzie, akcja przebiegała szybko i sprawnie.

Dziękujemy opiekunom i uczestnikom akcji za zaangażowanie.

 

W tym roku akcja przebiegała pod hasłem “ Sprzątanie  Świata łączy ludzi”

Podobne artykuły