Sprzątanie Świata łączy ludzi

Z okazji 30 rocznicy światowej Akcji „Sprzątanie Świata” nasi uczniowie wraz z wychowawcami i opiekunami wyruszyli w różne rejony Woli, aby zbierać zalegające śmieci.

Czynny udział w akcji rozbudził wśród uczniów ducha ekologicznego i dał do zrozumienia, że należy dbać o czystość swojego najbliższego otoczenia.

Dzięki pięknej i słonecznej pogodzie, akcja przebiegała szybko i sprawnie.

 

Dziękujemy opiekunom i uczestnikom akcji za zaangażowanie.

Podobne artykuły