Podsumowanie konkursów – apel samorządu uczniowskiego klas 4-8

Promując wartości edukacyjne w naszej szkole opiekunowie Samorządu Uczniowskiego klas 4-8, zorganizowali apel, podczas którego została podsumowana i nagrodzona praca uczniów w różnych konkursach i obszarach pracy na rzecz społeczności szkolnej i środowiska. Nagrodzono laureatów licznych konkursów i olimpiad międzyszkolnych, mistrzów szkolnych.  

 

Nagrodzonym uczniom – gratulujemy !!! 

Podobne artykuły