Podsumowanie Dzielnicowego Projektu Ekologicznego ,,Eko z Twoją Wolą”

Uczniowie klas I-III naszej szkoły zakończyli realizację zadań zawartych w projekcie. 

 Celem projektu było:

– Rozbudzanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych

– Poznanie zasad i dobrych nawyków żywieniowych

Podobne artykuły