Pandemia

Procedury organizacji pracy w czasie pandemii w Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy w Warszawie od 1 września 2021 r.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

Zarządzenie Nr 8 / 2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 222

Zarządzenie Nr 7 2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 222 im. J. Brzechwy w Warszawie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7