MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY „MAGICZNA MOC BAJEK”

 MIĘDZYNARODOWY
PROJEKT CZYTELNICZY „MAGICZNA MOC BAJEK”

W roku szkolnym 2023/ 2024 nasza świetlica szkolna bierze
udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania
bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i
wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u
dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

 • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie
  kompetencji czytelniczych wśród dzieci;
 • przekazywanie za pośrednictwem
  literatury wartości moralnych;
 • wyzwalanie pozytywnych emocji (radości,
  zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa);
 • rozwijanie wyobraźni, koncentracji i
  uwagi, zdolności twórczego myślenia;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju
  dziecka;
 • kształtowanie postawy empatii wobec osób
  niepełnosprawnych;
 • przedstawienie dzieci z
  niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić,
  śmiać, uczestniczyć w życiu grupyZrealizujemy osiem modułów, którym przewodzić będą następujące tematy:

SZCUNEK- PAŹDZIERNIK
PRZYJAŹŃ – LISTOPAD
JESTEŚMY RÓŻNI, ALE TACY SAMI – GRUDZIEŃ
„WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI” RÓŻNE RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – STYCZEŃ
W ŚWIECIE TRADYCJI RODZINNYCH, REGIONALNYCH I KULTURY LUDOWEJ – LUTY
W KRAINIE ŻYCZLIWOŚCI – MARZEC
PRZYJACIELE PRZYRODY- KWIECIEŃ
RODZINA I PATRIOTYZM – MAJ

Projekt będzie
realizowany w terminie: październik 2023 – maj 2024.

 

Koordynator
projektu: Ewa Gosiewska

Podobne artykuły