Konkursy Przedmiotowe MKO

Informacje dostępne są u nauczycieli uczących, w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym oraz na stronie:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/konkursy-przedmiotowe-1/17520,Konkursy-przedmiotowe-20232024.html

Podobne artykuły