Klasy pierwsze

Harmonogram dodatkowych spotkań z rodzicami kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Zasady przyjęć do klas pierwszych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2022/2023