Międzynarodowy Dzień Białej Laski

15 październik Międzynarodowy Dzień Białej Laski to święto osób niewidomych i niedowidzących. Historia białej laski jako symbolu osób niewidomych zaczęła się w roku 1921, kiedy to pewien młody fotograf mieszkający w Wielkiej Brytanii uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i stracił wzrok. Był tym faktem bardzo załamany, ale pewnego razu na swojej drodze spotkał ociemniałego żołnierza, który przywrócił mu wiarę w siebie i pomógł rozpocząć nowe życie. Jedna z rad, jaką otrzymał od żołnierza była następująca: „Staraj się kultywować samodzielność. Wychodź sam z domu jak najczęściej. Jeśli będziesz chodził razem z innymi będziesz tracił nerwy.” Posłuchał on swojego ociemniałego kolegi i zaczął samodzielnie wychodzić z domu ze swoją zwykłą laską. Po pewnym czasie stwierdził jednak, że nie zapewnia ona dostatecznego bezpieczeństwa i stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ulic. Okazało się, że jego laska nie zawsze jest dostrzegana przez innych, dlatego wpadł na pomysł pomalowania jej na biały kolor, aby była lepiej widoczna i zwracała uwagę innych osób. Pomysł okazał się bardzo skuteczny i w związku z tym zalecał swoim niewidomym kolegom, aby uczynili to samo. 17 października 2022 roku (poniedziałek) uczniowie, nauczyciele naszej szkoły wyrazili swoją solidarność z osobami z niepełnosprawnością wzroku ubierając biały element stroju. Dzień ten przypomniał nam o potrzebach osób niewidomych i niedowidzących o tym, że one mogą realizować swoje plany i marzenia, a także w pełni uczestniczą w życiu społecznym. W tym dniu poznawaliśmy świat przez dotyk, słuch, węch i smak. Oglądaliśmy podręczniki dla osób niewidomych i słabo widzących oraz inne publikacje. Okazało się, że nalanie wody do kubka lub przejście kilku metrów nie jest wcale takie łatwe, gdy się nie widzi. Dzięki udziałowi w Akcji, uczniowie dostrzegli problemy osób niewidomych/ niedowidzących. Uwrażliwili się na potrzeby innych oraz stali się bardziej tolerancyjni i empatyczni wobec innych.

Podobne artykuły