Apel z okazji Święta Niepodległości kl. 4-8

Uroczysty apel dla klas 4-8 zorganizowany w Naszej szkole miał na celu przygotowanie uczniów do celebrowania 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wciąż wspominamy symboliczną 100 rocznicę tego święta (1918r), zapominając, że właśnie lata 1920-0922 zagwarantowały względny spokój i bezpieczeństwo Naszych granic.

Pojęcie wolności osobistej i państwowej również w obecnych czasach wymaga od Nas trwałej troski o dobro Ojczyny. Ojczyzny rozumianej jako wspólnota obywateli, tradycyjny polski dom, z trwałym fundamentem rodziny, polską szkołą, instytucjami państwowymi kulturą i obyczajowością.

W uroczystym celebrowaniu Święta Niepodległości brali wszyscy uczniowie, od odśpiewania hymnu polskiego, poprzez zapoznanie się z historią II RP i odśpiewaniem pieśni oraz utworów patriotycznych.

Klasy 5-te podjęły się próby przedstawienia i opowiedzenia losów kraju, jak głównych uczestników wydarzeń niepodległościowych. Zwieńczeniem tej części apelu był krótki film, podsumowujący omawiane i przedstawione w formie prezentacji wydarzenia. Było to przejście między częścią historyczną, a muzyczną. Uczniowie szkolnego chóru zaśpiewali podczas koncertu znane i mniej znane utwory.

Każda z pieśni posiadała ciekawą historię swojego powstania i losów jej autora, jako Polaka wkomponowaną w dzieje Naszego kraju.

Klimat dawnych lat, oddawała oprawa plastyczna, która od obrazów, poprzez kształt liter nawiązywała do XX- lecia międzywojennego.

Podobne artykuły