Aktywna tablica

Od lat w naszej szkole realizujemy projekty edukacyjne i wprowadzamy innowacje pedagogiczne. Jesteśmy członkiem rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024. Najważniejszym celem na rok szkolny 2022/2023 jest wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizujemy program poprzez:
  1. Uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK* w nauczaniu
  2. Uczestniczenie w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu
  3. Zorganizowaniu w szkole w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu
  4. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK
  5. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki
  6. Wykorzystanie TIK w pracy z uczniem
  *Technologie informacyjno-komunikacyjne

Podobne artykuły