•     
     Świetlica obejmuje opieką około 300 uczniów z klas I - VI.
     Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00
     Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie  Karta_zgloszenia_do_swietlicy_szkolnej_2021_2022.pdf
     Ramowy rozkład dnia
     7:00 - 8:00 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne
     8:00 - 8:30 zabawy ruchowe, gimnastyka poranna
     8:30 - 9:30 zajęcia realizowane według planu pracy (m.in. żywe słowo, muzyczne, plastyczne, gry dydaktyczne)
     9:30  drugie śniadanie
     10:00 - 10:40 wyjście na boisko, zabawy ruchowe
     11:30 - 12:00 zabawy relaksacyjne po lekcjach
     12:00 obiad, odpoczynek poobiedni
     13:00 wyjście na boisko, spacer, zabawy ruchowe
     14:00 odrabianie lekcji (dla chętnych)
     15:00 - 17:00 zajęcia realizowane według planu pracy (m.in. żywe słowo, muzyczne, plastyczne, gry dydaktyczne)
     17:00 - 18:00 odpoczynek, zabawy dowolne