• Psycholog kl. 0-3 - Alicja Golonka
    wtorek 7:30 - 12:00
    środa --------- (konsultacje podczas dni otwartych i zebrań 17:00 - 18:00)
    czwartek 7:30 - 11:00
    piątek 12:30 - 14:30
     
    Psycholog kl. 4-8 - Dorota Paciukanis
    poniedziałek
    9:45 - 10:45
    10:45 - 11:45 - zajęcia indywidualne
    11:45 - 13:45
    wtorek
    11:00 - 15:00
    15:00 - 15:45 Punkt Informacyjno - Konsultacyjny programu "Sięgnij po więcej"
    środa 9:45 - 14:45
    czwartek
    10:00 - 10:45
    10:45 - 11:45 zajęcia indywidualne
    11:45 - 12:45
    12:45 - 13:30 zajęcia indywidualne
    13:00 - 16:00
    piątek
    10:00 - 12:45
    12:45 - 13:30 zajęcia indywidualne
    13:30 - 15:00
    15:00 - 16:35 Punkt Informacyjno - Konsultacyjny programu "Sięgnij po więcej"
   • współpraca z wychowawcami klas w razie wystąpienia problemów wychowawczych,
   • ocena gotowości szkolnej,
   • wstępna diagnoza ucznia pod kątem trudności w nauce,
   • przesiewowa diagnoza ryzyka dysleksji,
   • kierowanie uczniów na badania specjalistyczne do  odpowiednich poradni,
   • wsparcie  uczniów  w opanowaniu kłopotów w nauce,
   •  pomoc dzieciom ze zdiagnozowaną dysleksją,
   • wsparcie uczniów w rozwiązywaniu problemów osobistych,
   • pomoc dla rodziców   w rozwiązywaniu kłopotów wychowawczych,
   • wspieranie rodziny w sytuacjach kryzysowych,
   • wspieranie uczniów i rodziców w wyborze dalszej drogi kształcenia.
  • Psycholog poleca: