• „ CHODZI MI O TO, 

     ABY JĘZYK GIĘTKI POWIEDZIAŁ WSZYSTKO,  

     CO POMYŚLI GŁOWA (…)  „ 

     JULIUSZ SŁOWACKI

     Drodzy Rodzice!

     Mowa jest jedną z najważniejszych umiejętności, jaką zdobywają dzieci. Rozwój mowy trwa przez wiele lat  i przebiega u każdego dziecka w indywidualnym tempie. Uczeń klasy pierwszej powinien: umieć wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia oraz otoczenia, potrafić budować zdania poprawne pod względem gramatycznym i logicznym. Prawidłowa wymowa pełni ważną rolę w osiągnięciu sukcesu w nauce czytania i pisania. W momencie gdy pojawiają się zaburzenia mowy (wad wymowy) trzeba podjąć jak najszybciej działania terapeutyczne. Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców do współpracy, aby terapia logopedyczna była skuteczna i przynosiła zamierzone efekty. 

     ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:

     Diagnoza logopedyczna, prowadzenie badań przesiewowych mających na celu wyłonienie uczniów z zaburzeniami mowy. 
     Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej.
     Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli.
     Prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami, udzielanie porad.
     Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
      

     Na zajęciach terapii logopedycznej dzieci wykonują ćwiczenia, które mają na celu wyeliminowanie zaburzeń mowy (wad wymowy). Wśród nich są między innymi : ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków; ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo – słuchową.                                                                                          

     Zajęcia logopedyczne mają także na celu wzbogacenie słownictwa dziecka, umiejętności budowania swobodnych wypowiedzi pełnymi zdaniami w poprawnej formie gramatycznej.