• Logopeda - Monika Ściuba
     
    poniedziałek 8:00 - 13:00
    wtorek 9:00 - 13:45
    środa 8:00 - 14:00 (konsultacje podczas dni otwartych i zebrań 16:00 - 18:00)
    czwartek 8:00 - 11:00
    piątek 8:15 - 11:30

    „ CHODZI MI O TO, 

    ABY JĘZYK GIĘTKI POWIEDZIAŁ WSZYSTKO,  

    CO POMYŚLI GŁOWA (…)  „ 

    JULIUSZ SŁOWACKI

    Drodzy Rodzice!

    Mowa jest jedną z najważniejszych umiejętności, jaką zdobywają dzieci. Rozwój mowy trwa przez wiele lat  i przebiega u każdego dziecka w indywidualnym tempie. Uczeń klasy pierwszej powinien: umieć wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia oraz otoczenia, potrafić budować zdania poprawne pod względem gramatycznym i logicznym. Prawidłowa wymowa pełni ważną rolę w osiągnięciu sukcesu w nauce czytania i pisania. W momencie gdy pojawiają się zaburzenia mowy (wad wymowy) trzeba podjąć jak najszybciej działania terapeutyczne. Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców do współpracy, aby terapia logopedyczna była skuteczna i przynosiła zamierzone efekty. 

    ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:

    Diagnoza logopedyczna, prowadzenie badań przesiewowych mających na celu wyłonienie uczniów z zaburzeniami mowy. 
    Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej.
    Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli.
    Prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami, udzielanie porad.
    Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
     

    Na zajęciach terapii logopedycznej dzieci wykonują ćwiczenia, które mają na celu wyeliminowanie zaburzeń mowy (wad wymowy). Wśród nich są między innymi : ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków; ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo – słuchową.                                                                                          

    Zajęcia logopedyczne mają także na celu wzbogacenie słownictwa dziecka, umiejętności budowania swobodnych wypowiedzi pełnymi zdaniami w poprawnej formie gramatycznej.