• Szanowni Państwo,

     

    Istnieje możliwość korespondowania ze szkołą poprzez platformę e-puap.

    Wchodząc na stronę https://obywatel.gov.pl/ można wysyłać przeróżne wnioski i pisma wraz z załącznikami.

    Opcja dostępna jest dla rodziców posiadających profil zaufany.

    Adres skrzynki to pełna nazwa szkoły.