2 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Głównym celem Światowego Dnia Świadomości  Autyzmu jest  przeciwstawianie się zarówno dyskryminacji, jak i stereotypom dotyczącym osób dotkniętych autyzmem. Odpowiednia wiedza zmienia świadomość społeczeństwa wobec osób z autyzmem.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przybliża nam zagadnienie autyzmu, daje nam znakomity pretekst do tego, aby zgłębić temat.

Ten dzień to nie „święto jednego dnia ”, a codzienna akceptacja, zrozumienie i dawanie wsparcia, tym, którzy go potrzebują. To świetna okazja do kształcenia wrażliwości i otwartości  edukacji siebie i innych, do tego, by wspólnie pracować na lepszy świat ! Wrażliwość, otwartość na drugiego człowieka, uważność to wartości nieocenione.

Autyzm jest częścią tożsamości danej osoby, występuje od urodzenia i… po prostu jest.  Nie jest chorobą. Jest stanem – odmiennym sposobem myślenia i odczuwania świata, ale….

Każdy z nas jest różny, wyjątkowy i tak samo ważny!

naszej szkole również obchodzimy Światowy Dzień Świadomości  Autyzmu, każdy uczeń , nauczyciel w dniu 4.04.2022 r.  wyrażając solidarność z osobami ze spektrum autyzmu dodaje kolor niebieski do ubrania. Barwa ta symbolizuje nadzieję osób ze spectrum autyzmu na lepsze życie w społeczeństwie.

W murach naszej szkoły powstała  wystawa (dekoracja) z tej okazji .

Dzień Świadomości Autyzmu, daje nam Nauczycielom, Pedagogom, okazję do tego, aby przekazywać uczniom, wiedzę na temat tego zaburzenia, integrować grupę, pokazywać i uczyć, jak być dobrym kolegą, koleżanką, człowiekiem! Wiedza jest kluczem do zrozumienia i bycia razem, do tworzenia wzajemnych relacji, a także radzenia sobie z własnymi emocjami.

 

Polecam filmy:

Autyzm – https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg

Zespół Aspergera – https://www.youtube.com/watch?v=7y7v_ePzMcE

Autyzm. Chcemy być sobą! – https://www.youtube.com/watch?v=UHKKXG0ivRE

Podróż Marii- film

Jolanta Mrozińska

Podobne artykuły