2 KWIETNIA – ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Celem obchodów Światowego Dnia Autyzmu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii,  tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.  

Społeczność Szkoły Podstawowej nr  222 solidaryzując się z osobami ze spektrum autyzmu podjęła szereg działań. Wspólnie daliśmy znak , że rozumiemy, akceptujemy i jednoczymy się z osobami ze spektrum  autyzmu. W murach naszej szkoły powstała  wystawa (dekoracja) z tej okazji .  

Ten dzień to nie „święto jednego dnia ”, ale  codzienna akceptacja, zrozumienie   i dawanie wsparcia, tym, którzy go potrzebują. To świetna okazja do kształcenia wrażliwości     i otwartości  edukacji siebie i innych, do tego, by wspólnie pracować na lepszy świat ! Wrażliwość, otwartość na drugiego człowieka, uważność to wartości nieocenione. 

Dzień Świadomości Autyzmu, daje nam Nauczycielom, Pedagogom, okazję do tego, aby przekazywać uczniom, wiedzę na temat tego zaburzenia, integrować grupę, pokazywać i uczyć, jak być dobrym kolegą, koleżanką, człowiekiem! Wiedza jest kluczem do zrozumienia i bycia razem, do tworzenia wzajemnych relacji, a także radzenia sobie z własnymi emocjami. 

 

Podobne artykuły